รู้จัก Net framework ให้มากขึ้น

....Advertisements....

         มีหลายคนเคยสงสัยว่า ทำไมบางครั้งเวลาที่เรา Download บางโปรแกรมมาใช้งานแล้ว กลับพบว่าโปรแกรมนั้น ๆ ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ พร้อมทั้งร้องขอให้เรา Download อีกโปรแกรมหนึ่งเพิ่มเติม ซึ่งโปรแกรมที่ว่านี้ ได้แก่ Net framework

c50114-225305

 

Net framework คืออะไร

         Net framework คือ แพลตฟอร์มซึ่งมีไว้สำหรับการพัฒนาซอฟแวร์ที่สามารถรองรับภาษาดอตเน็ตได้มากกว่า 40 ภาษา โดยมี Library สำหรับการเขียนโปรแกรมจำนวนมาก โดย .NET Framework เป็นส่วนประกอบของ Microsoft Windows ที่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ Windows ผ่านช่องทางการแจกจ่ายต่าง ๆ ซึ่งช่องทางการแจกจ่ายเหล่านี้ ได้รวมการปรับปรุงเว็บไซต์ของ Microsoft และศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์เอาไว้

Net framework มีส่วนประกอบ ภายในแบ่งออกเป็น 3 ชั้นใหญ่ๆ คือ

  1. Programming Language

เป็นรูปแบบของ ภาษา ที่ ออกแบบ มาเพื่อให้สามารถทำงานในสภาวะที่เป็น .NET ได้โดย Microsoft ได้พัฒนา 3 ภาษาบน .NET นี้ ได้แก่

C# เป็น ภาษาใหม่พัฒนา มาจาก C++ กับ JAVA

VB.NET เป็นภาษาที่พัฒนามาจาก Visual Basic เวอร์ชั่น 6.0

JScript.net เป็นภาษาที่พัฒนามาจาก JScript

  1. Base Classes Library : Library

เป็นชุดคำสั่งสำเร็จรูปย่อย ๆ ที่เพิ่มเข้ามา โดยส่วนใหญ่จะเป็น ชุดคำสั่งที่ต้องใช้งานอยู่เป็นประจำ

  1. Common Language Runtime (CLR)

มีหน้าที่ทำให้โปรแกรมที่เขียนขึ้นมาด้วยภาษาต่าง ๆ กันกลายเป็นภาษารูปแบบ มาตรฐานเดียวกันทั้งหมด

ปัจจุบัน Net framework มีอยู่ 6 เวอร์ชั่นล่าสุด ได้แก่

  • .NET Framework 4
  • .NET Framework 5 Service Pack 1 (SP1) เป็น service pack ล่าสุด
  • .NET Framework 0 Service Pack 2 (SP2) เป็น Service Pack ล่าสุด
  • .NET Framework 0 Service Pack 2 (SP2) เป็น Service Pack ล่าสุด
  • .NET Framework 1 Service Pack 1 (SP1) เป็น service pack ล่าสุด
  • .NET Framework 0 Service Pack 3 (SP3) เป็น service pack ล่าสุด

แต่ละเวอร์ชั่นของ Net framework สามารถทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์ได้ทุกรุ่น โดย

การติดตั้งรุ่นวางจำหน่ายจำเป็นต้องลบรุ่นเบต้าทั้งหมดออกก่อน การติดตั้งจึงจะสำเร็จและสมบูรณ์

anigif